Art of Traveler

ข่าว/กิจกรรม

เที่ยววิถีข้าวเมืองปทุมฯ ตามรอยดินและข้าวของพ่อ

เที่ยววิถีข้าวเมืองปทุมฯ ตามรอยดินและข้าวของพ่อ

“เรือนไทยภาคกลางประกอบด้วย เรือนประธาน ห้องพระ ฯลฯ” ครูธานี หอมชื่น อธิบายองค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลางให้เด็ก ๆ และครอบครัวฟัง พร้อมทั้งพาขึ้นไปชมบ้านไม้ทรงไทยอย่างใกล้ชิด