Art of Traveler

ท่องเที่ยว

บัวสวรรค์ บุปผาผู้มากับฝน

บัวสวรรค์ บุปผาผู้มากับฝน

ย่างเข้าเดือนหก ดินฉ่ำฝน ป่าเริงร่า หญ้าระบัดใบให้ เก้ง กวาง สัตว์ป่ามาแทะเล็ม ต้นกระเจียวที่จำศีลอยู่ใต้ดินมาหลายเดือน ได้เวลาอวดสวยให้โลกด้านบนได้ยลความงาม

โขกู้โส่ สะพานบุญบ้านแพมบก

โขกู้โส่ สะพานบุญบ้านแพมบก

ชาวไทใหญ่เชื่อว่าการสร้างสะพานคือการต่ออายุ สะพานบุญแห่งนี้จึงเกิดขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วิวแจ๋ว … ในเมืองแจ่ม

วิวแจ๋ว … ในเมืองแจ่ม

ต้นข้าวเขียวเข้มออกรวงช่วงตุลาคม … เข้าปลายเดือนถึงต้นเดือนใหม่ ทุ่งนาจะเปลี่ยนเป็นสีทอง ข้าวท้องแก่พร้อมเก็บเกี่ยว ที่คนโบราณเรียกว่า “ทุ่งรวงทอง” จะไปไกลถึงเวียดนามหรือเมืองจีนกันทำไม… นาขั้นบันไดวิวแจ๋วในเมืองไทย เฉพาะในเขต อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ก็มีให้ชมอยู่หลายแห่ง

Chiang Rai … Green Season

Chiang Rai … Green Season

ลมฟากกระโน้น หอบกลิ่นดิน กลิ่นใบไม้ ไอน้ำ อากาศเย็นชื่นใจ มาเสิร์ฟให้ถึงระเบียงห้องพัก … จิบ “ดอยตุงดริป” ร้อน ๆ หอมกรุ่น … นั่งดูปุยเมฆวิ่งเล่นบนท้องฟ้า

DoiTung Tree Top Walk

DoiTung Tree Top Walk

ทางเดินเรือนยอดไม้ กิจกรรมใหม่ภายในสวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง จ.เชียงราย … ทัศนียภาพในมุมมองใหม่ บนสะพานสลิงที่ยึดโยงกับต้นไม้ใหญ่ แกว่งไกวพอให้ตื่นเต้น