Art of Traveler

หนังสือ

เซียนพม่า

เซียนพม่า

ต้อนรับนโยบายฟรีวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยที่จะไปยังประเทศเมียนมาร์ หรือ พม่า ด้วยไกด์บุ๊คนำเที่ยวพม่าเจาะลึกแบบฉบับกูรูที่ชื่อ “เซียนพม่า” ในเล่มครบรสทั้งเรื่องเที่ยว ที่กิน ที่พัก ชอปปิ้ง และกิจกรรมสุดสนุกที่จะทำให้รู้จักพม่ามากกว่าโปรแกรมทัวร์ทั่วไป