Art of Traveler

หมอหวาน

ทองคำกับยาไทย

ทองคำกับยาไทย

“ทองคำ” มีรสเย็น สรรพคุณลดไข้ ปรับอุณหภูมิในร่างกาย บำรุงผิวพรรณ เป็นยาอายุวัฒนะ ฯลฯ จัดเป็น “ธาตุวัตถุ” หนึ่งในเภสัชวัตถุ 3 ชนิด (พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ)