Art of Traveler

แม่แจ่ม

วิวแจ๋ว … ในเมืองแจ่ม

วิวแจ๋ว … ในเมืองแจ่ม

ต้นข้าวเขียวเข้มออกรวงช่วงตุลาคม … เข้าปลายเดือนถึงต้นเดือนใหม่ ทุ่งนาจะเปลี่ยนเป็นสีทอง ข้าวท้องแก่พร้อมเก็บเกี่ยว ที่คนโบราณเรียกว่า “ทุ่งรวงทอง” จะไปไกลถึงเวียดนามหรือเมืองจีนกันทำไม… นาขั้นบันไดวิวแจ๋วในเมืองไทย เฉพาะในเขต อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ก็มีให้ชมอยู่หลายแห่ง