Art of Traveler
โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง ฯ

โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง ฯ

เมื่อคนไปสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตให้ช้างกลางป่าภูหลวง โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รอยเท้าพ่อ จากแม่ลาน้อยถึงปางตอง

รอยเท้าพ่อ จากแม่ลาน้อยถึงปางตอง

ท้องฟ้าสดใส ใบไม้เปลี่ยนสี ลมหนาวกับเรื่องราวของผู้คนบนพื้นที่สูง บอกเล่าให้รู้ว่า “พ่อหลวง” รักและห่วงใยพวกเราแค่ไหน

ครามสกล หมากเม่า ข้าวฮาง

ครามสกล หมากเม่า ข้าวฮาง

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) ซึ่งเกิดจากการค้นพบ เรียนรู้และหยิบใช้ธรรมชาติรอบตัว สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ