Art of Traveler
ผ้าภูอัคนี เส้นสีจากผืนดิน

ผ้าภูอัคนี เส้นสีจากผืนดิน

“ดิน” กับ “ผ้า” ดูเหมือนจะไม่เข้ากัน ห่ากเพราะความบังเอิญทำให้สิ่งธรรมดาสองอย่างกลางเป็นสิ่งพิเศษ ในนาม “ผ้าภูอัคนี”

บัวสวรรค์ บุปผาผู้มากับฝน

บัวสวรรค์ บุปผาผู้มากับฝน

ย่างเข้าเดือนหก ดินฉ่ำฝน ป่าเริงร่า หญ้าระบัดใบให้ เก้ง กวาง สัตว์ป่ามาแทะเล็ม ต้นกระเจียวที่จำศีลอยู่ใต้ดินมาหลายเดือน ได้เวลาอวดสวยให้โลกด้านบนได้ยลความงาม

โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง ฯ

โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง ฯ

เมื่อคนไปสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตให้ช้างกลางป่าภูหลวง โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช