Art of Traveler
รอยเท้าพ่อ จากแม่ลาน้อยถึงปางตอง

รอยเท้าพ่อ จากแม่ลาน้อยถึงปางตอง

ท้องฟ้าสดใส ใบไม้เปลี่ยนสี ลมหนาวกับเรื่องราวของผู้คนบนพื้นที่สูง บอกเล่าให้รู้ว่า “พ่อหลวง” รักและห่วงใยพวกเราแค่ไหน

ครามสกล หมากเม่า ข้าวฮาง

ครามสกล หมากเม่า ข้าวฮาง

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) ซึ่งเกิดจากการค้นพบ เรียนรู้และหยิบใช้ธรรมชาติรอบตัว สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ

โขกู้โส่ สะพานบุญบ้านแพมบก

โขกู้โส่ สะพานบุญบ้านแพมบก

ชาวไทใหญ่เชื่อว่าการสร้างสะพานคือการต่ออายุ สะพานบุญแห่งนี้จึงเกิดขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วิวแจ๋ว … ในเมืองแจ่ม

วิวแจ๋ว … ในเมืองแจ่ม

ต้นข้าวเขียวเข้มออกรวงช่วงตุลาคม … เข้าปลายเดือนถึงต้นเดือนใหม่ ทุ่งนาจะเปลี่ยนเป็นสีทอง ข้าวท้องแก่พร้อมเก็บเกี่ยว ที่คนโบราณเรียกว่า “ทุ่งรวงทอง” จะไปไกลถึงเวียดนามหรือเมืองจีนกันทำไม… นาขั้นบันไดวิวแจ๋วในเมืองไทย เฉพาะในเขต อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ก็มีให้ชมอยู่หลายแห่ง

Chiang Rai … Green Season

Chiang Rai … Green Season

ลมฟากกระโน้น หอบกลิ่นดิน กลิ่นใบไม้ ไอน้ำ อากาศเย็นชื่นใจ มาเสิร์ฟให้ถึงระเบียงห้องพัก … จิบ “ดอยตุงดริป” ร้อน ๆ หอมกรุ่น … นั่งดูปุยเมฆวิ่งเล่นบนท้องฟ้า